Staklininko, dirbančio prie medienos apdirbimo apvaliapjūklių staklių, mokymo programa

Mokymo programos pavadinimas:

Staklininko, dirbančio prie medienos apdirbimo apvaliapjūklių staklių, mokymo programa

Suteikiama kompetencija:

geba dirbti medienos apdirbimo apvaliapjūklėmis staklėmis

Programos aprašymas:

Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir medienos apdirbimo staklininko kvalifikaciją arba medienos apdirbimo staklininko darbo patirtį. Programos tikslas - organizuoti neformalaus švietimo procesą, kurio metu medienos apdirbimo staklininkai atnaujins profesines žinias ir praktinius įgūdžius, ugdys kompetencijas, reikalingas dirbant šiuolaikinėje įmonėje, taikančioje pačias naujausias technologijas, medžiagas, įrenginius. Teorinio mokymo metu besimokantieji pagilins žinias medienos apdirbimo staklininko, dirbančio prie apvaliapjūklių staklių darbų technologijoje, medžiagų moksle, medienos apdirbimo staklininko įrenginių ir kituose dalykuose. Besimokantiesiems labai aktualus asmenybės aktyvacijos ir profesinės karjeros paieškos kursas. Jis padės įgyti pasitikėjimo savimi, įvertinti savo stipriuosius bruožus ir įveikti silpnuosius, formuoti savo įvaizdį, planuoti profesinę karjerą, taip pat palengvins darbo paiešką arba savo verslo kūrimą. Praktinis mokymas bus organizuotas įmonės gamybiniuose cechuose , savarankiškoje darbo vietoje. Praktikos metu bus atnaujinti prarasti praktiniai įgūdžiai, mokoma naujų profesinių gebėjimų, bus ugdomas pasitikėjimas savimi atliekant medienos apdirbimo staklininkui būdingus darbus ir tokiu būdu sėkmingiau prisitaikyti darbo rinkoje. Išklausę visą teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis, asmenys laiko baigiamąjį egzaminą.

Programos trukmė:

6 sav. / 240 val.

Vieno dalyvio mokymo kaina:

695,09 EUR (2.400,00 Lt)

Apgyvendinimo kaina parai:

Apgyvendinimo paslaugos neteikiamos.

Paslaugos teikimo vieta:

Jonavos r. sav.

Profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, kodas:

UAB "BALDAI JUMS", 156667584

Teikėjo adresas:

Fabriko g. 3, Jonava

Teikėjo telefono nr.:

8-349 59214

Teikėjo el. paštas:

info@baldaijums.lt

Teikėjo interneto svetainė:

www.baldaijums.lt

Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .